Aktualności

  • OGŁOSZENIE

                                                                           Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych/ D.U. M.S. z dnia 22 listopada 2018 r. poz.317   z dniem 01 grudnia 2018 r. znosi się IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach.

    Sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gorlicach od dnia 01 grudnia 2018 r.  rozpoznaje Sąd Rejonowy w Nowym Sączu- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych/ Dz.U. z 2018 r. poz.2173/.

  • Informacja

    Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniach 24.12.2018r. oraz 31.12.2018r. Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów czynne będzie w godzinach 7:30-15:30.

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane