ZARZĄDZENIE 0212-2/2017

ZARZĄDZENIE  Nr 0212-2/2017

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorlicach

z dnia 13 czerwca  2017 r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt.1a i art. 31a  §1 pkt.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych/tj.Dz.U.2016.,poz2062 ze zm./ oraz z art. 130 § 2 kodeksu pracy / tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm./

 

 

§ 1

 ustala się dzień 13 listopada 2017 / poniedziałek/ dniem wolnym  od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorlicach – za święto 11 listopada 2017 r./sobota/ przypadające w dniu wolnym od pracy,

 

  § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorlicach.

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE 0212-2/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
akt
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
akt
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
akt