ZARZĄDZENIE

 

Sygn. akt III RNs 219/17

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                          Dnia  13 lutego  2018  r.

 

Sąd Rejonowy w Gorlicach    III Wydział  Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Renata Szlanta

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego  2018 r. w Gorlicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Miasta Gorlice – Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

przy uczestnictwie  Dariusza Kroka

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

 

 

zarządza

 

     na zasadzie art. 144 kpc w zw. z 510 par 2 kpc i 13 par 2 kpc

 

    I. ustanowić dla nieznanego   z miejsca pobytu uczestnika Dariusza Kroka  kuratora w osobie  adwokata  Eweliny Kmiecik  prowadzącej  Kancelarię Adwokacką  w Gorlicach przy ulicy Bieckiej 10/4   celem podjęcia obrony jego  praw

    II. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i Urzędu Miejskiego w Gorlicach   zarządzenia o ustanowieniu kuratora przez okres 1 miesiąca

   III. uzależnić skuteczność zarządzenia  od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorlicach  i Urzędu Miejskiego w Gorlicach    przez okres 1 miesiąca     

                                                    

                                                     

                                                                                              SSR.R.Szlanta

 

 

 

S/odpis zarz doręczyć wniosk, kuratorowi

    -wywiesić na tablicach ogł. i na stronie internetowej Sądu

G-ce 13.02.18

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
akt