ZARZĄDZENIE

Sygn.akt.IIIRC 184/17

                                         Z A R Z A D Z E N I E

                                                                                 Dnia  18 grudnia 2017  r

Sąd Rejonowy   w Gorlicach  III Wydział  Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR.Renata  Szlanta

po rozpoznaniu      w dniu 18 grudnia 2017   r   w  Gorlicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Jana Stańczaka

przeciwko Halinie Stańczak

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 zarządza:

     na zasadzie art. 144 kpc

   I. ustanowić dla nieznanej  z miejsca pobytu pozwanej Haliny Stańczak kuratora w osobie  radcy prawnego Anety Przybycień  pracującej w  Kancelarii  Radcy  Prawnego w   Gorlicach ul. Biecka 6/3  celem podjęcia obrony jej  praw

   II. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i Urzędu  Miejskiego  w Gorlicach zarządzenia o ustanowieniu kuratora  przez okres 1 miesiąca

   III. uzależnić skuteczność zarządzenia  od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorlicach i Urzędu Miejskiego  w Gorlicach  przez okres 1 miesiąca                   

                                                                               SSR.R.Szlanta

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
Akt