ZARZĄDZENIE

 

Sygn. akt III Nsm 326/17

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                          Dnia  3 stycznia 2018  r.

 

Sąd Rejonowy w Gorlicach    III Wydział  Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Renata Szlanta

po rozpoznaniu w dniu  3 stycznia 2018 r. w Gorlicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

przy uczestnictwie  Jolanty Klimkowicz i Mariusza Gągola

o orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Klaudia Klimkowicz

 

 

zarządza

 

     na zasadzie art. 144 kpc w zw. z 510 par 2 kpc i 13 par 2 kpc

 

    I. ustanowić dla nieznanego   z miejsca pobytu uczestnika Mariusza Gągola kuratora w osobie  adwokata  Wiktorii Łaskawskiej  prowadzącej  Kancelarię Adwokacką  w Gorlicach przy ulicy Łukasiewicza 9/4  celem podjęcia obrony jego  praw

    II. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i Urzędu Miejskiego w Gorlicach   zarządzenia o ustanowieniu kuratora przez okres 1 miesiąca

   III. uzależnić skuteczność zarządzenia  od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorlicach  i Urzędu Miejskiego w Gorlicach    przez okres 1 miesiąca     

                                                    

                                                    

                                                                                              SSR.R.Szlanta

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
Akt