ZARZĄDZENIE

Sygn. akt Ldz 72/18

 

 

                                 Z A R Z Ą D Z E N I E

 

 

  1. Ustalić czy przed tut. Sądem były prowadzone postępowania spadkowe po Julii Bajorek i Józefie Dyląg, jeżeli tak przesłać Sądowi Rejonowemu w Przemyślu odpisy prawomocnych postanowień zapadłych w powyższych sprawach wraz z podaniem danych adresowych uczestników tych postępowań;
  2. Wywiesić na tablicy ogłoszeń tut. Sądu oraz na stronie internetowej (BIP) na okres 3 miesięcy przesłanego postanowienia z dnia 2 grudnia 2016 roku

 

Gorlice, dnia 21 marca  2018 r.  

 

RSR Norbert Błażejowski

 

 POSTANOWIENIE

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
akt