ZARZĄDZENIE

Sygn. akt III Nsm 357/17

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                          Dnia  20 grudnia  2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorlicach    III Wydział  Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Renata Szlanta

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia  2017 r. w Gorlicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Katarzyny Jamro

przy uczestnictwie Grzegorza Kroka

o orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Erykiem Krok

 

 

zarządza

 

     na zasadzie art. 144 w zw. z 510 par 2 kpc i 13 par 2 kpc

 

    I. ustanowić dla nieznanego   z miejsca pobytu uczestnika Grzegorza Kroka kuratora w osobie  radcy prawnego Dariusza Kołotyło   prowadzącego  Kancelarię Prawną  w Gorlicach przy ulicy Bardiowska 1A celem podjęcia obrony jego  praw

    II. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i Urzędu Miejskiego w Bobowej   zarządzenia o ustanowieniu kuratora przez okres 1 miesiąca

   III. uzależnić skuteczność zarządzenia  od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorlicach  i Urzędu Miejskiego w Bobowej    przez okres 1 miesiąca     

                                                    

                                                    

                                                                                              SSR.R.Szlanta

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
Akt
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
akt
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
akt