OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach, Wydział I Cywilny, toczy się pod sygnaturą I Ns 697/16 z wniosku Augustyna Motyki postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenia prawa własności działki nr 394, położonej w Siedliskach, gmina Bobowa, o powierzchni 0,28 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich, zwłaszcza zaś następców prawnych Heleny Lisik, córki Jana i Marii, zmarłej w dniu 1 stycznia 1980r. w Siedliskach, ostatnio stale zamieszkałej w Siedliskach, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Gorlicach i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie.

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-10
Opis zmiany:
Akt