OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 842/17

OGŁOSZENIE

       W Sądzie Rejonowym w Gorlicach, Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 842/17 został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po zmarłym dnia 22.02.2016r. spadkodawcy Michale Korzeniowskim nr PESEL 31081209851, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Dom Pomocy Społecznej ul. Michalusa 14, 38-300 Gorlice, poprzednio  ul. 17-go Stycznia 139, 38-200 Jasło. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
Akt