OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie I Ns 457/17

„Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach I Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Hopej, PESEL 10041904467, ostatnio stale zamieszkałej w Grybowie ul. Rynek 10, zmarłej w dniu 1 sierpnia 1998 r.. Referendarz sądowy poucza, że spadkobiercy zmarłej, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-04
Publikacja w dniu:
2017-12-04
Opis zmiany:
akt