OGŁOSZENIE

 I Ns 578/17

 „Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Annie Pabisińskiej, PESEL 59091203584, ostatnio stale zamieszkałej w Kobylance 87, 38-303 Kobylanka, zmarłej w dniu 21 marca 2017 r. Sąd poucza, że spadkobiercy zmarłej, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-14
Publikacja w dniu:
2017-09-14
Opis zmiany:
akt