OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns  228/17

OGŁOSZENIE

       W Sądzie Rejonowym w Gorlicach, Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 228/17 został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po zmarłej dnia 1 lutego 2017 r. spadkodawczyni Michalinie Bołoz nr PESEL 43091810424, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem Ptaszkowa 365, 33-333 Ptaszkowa. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni – może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
Akt