ZARZĄDZENIE

Sygn. akt III RC  141/17

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                                                                                                                     Dnia  1 wrzesnia 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorlicach    III Wydział  Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Renata Szlanta

po rozpoznaniu w dniu 1 września  2017 r. w Gorlicach

 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa małoletniego Filipa Kucharkowskiego działającego przez przedstawicielkę ustawową Kingę Bochenek

przeciwko  Tobiaszowi  Kucharkowskiemu

 

o alimenty

 

 

zarządza

 

     na zasadzie art. 144 kpc

 

    I. ustanowić dla nieznanego   z miejsca pobytu pozwanego Tobiasza Kucharkowskiego  kuratora w osobie  adwokata Sebastiana Dońca   prowadzącego  Kancelarię Adwokacką  w Gorlicach przy ulicy Bieckiej 76  celem podjęcia obrony jego  praw

    II. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i Urzędu Miejskiego w Wołowie  zarządzenia o ustanowieniu kuratora przez okres 1 miesiąca

   III. uzależnić skuteczność zarządzenia  od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorlicach  i Urzędu Miejskiego w Wołowie    przez okres 1 miesiąca     

                                                    

                                                    

                                                                                              SSR.R.Szlanta

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-05
Publikacja w dniu:
2017-09-05
Opis zmiany:
akt