Ławnicy

Skład osobowy Rady Ławniczej na kadencję lat 2016-2019

 

Przewodniczący Rady :

Maria Ludwin

 

Zastępcy przewodniczącego :

Włodzimierz Makuła

Monika Szyca- Ligęza

 

Członkowie :

Urszula Apollo

Antoni Graca

Daniel Janeczek

Małgorzata Mika

Alina Rosół

 

Lista ławników do Sądu  Pracy w Gorlicach na kadencję lat 2016 - 2019

Lp. Nazwisko i Imię

1.      Apollo Urszula

2.      Augustyn Piotr

3.      Bugno Marzena

4.      Graca Antoni

5.      Janeczek Daniel

6.      Kuciakowski Bogusław

7.      Makuła Włodzimierz

8.      Rosół Alina

9.      Śliwa Małgorzata

10.    Święs Tomasz

11.    Tomasik Maria

 

Lista ławników do Sądu  Rejonowego w Gorlicach na kadencję lat 2016 - 2019

Lp. Nazwisko i Imię

1.      Gomułka Zbigniew

2.      Haluch Halina

3.      Hogendorf Ewa

4.      Kostecka Alina

5.      Kubala Krystyna

6.      Langer Władysław

7.      Ludwin Maria

8.      Mika Małgorzata

9.      Skraba Stanisław

10.    Szyca - Ligęza Monika

11.    Zabierowska Zofia

12.    Zagórska Mariola

 

Rejestr zmian dla: Ławnicy