Kuratorzy Zawodowi dla Nieletnich

Kierownik Zespołu Kuratorów dla Nieletnich

 

Marzenna Sinda

 

tel: (18) 35-51-115

 

e-mail: kierownikzespol2@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm),  a w szczególności:

  • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • wykonywanie orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny Rodzinny i Nieletnich
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleconych przez sąd lub sędziego
  • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych
  • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
  • występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka,
  • udzielaniu podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych;
  • kontrolowaniu zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy;
  • udział w ustalonych przez Sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
  • kierowanie i praca w ośrodku w ośrodku kuratorskim

Rejestr zmian dla: Kuratorzy Zawodowi dla Nieletnich