Sekcja Finansowa

Główny Księgowy

 

Zenona Bobola

 

tel: (18) 35-51-119

 

ksiegowosc@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość Oddziału:

  • opracowywanie projektu budżetu sądu rejonowego,
  • wykonywanie budżetu sądu rejonowego,
  • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,
  • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.

Rejestr zmian dla: Sekcja Finansowa