IV Wydział Pracy

Przewodniczący Wydziału

 

SSR Ewa Pyrz

 

Kierownik Sekretariatu

 

Anna Gąsior

 

Infolinia

801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)  lub

12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

Tel: (18) 35-51-128

 

e-mail: wydzialpracy@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość Wydziału:

Do właściwości, bez względu na  wartość przedmiotu sporu, należą  sprawy z zakresu  prawa pracy (art. 461 § 11 k.p.c.) :

  • o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
  • o uznanie  bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
  • o odszkodowanie  w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy  wypowiedzenia oraz rozwiązania  stosunku pracy,
  • dotyczące  kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane,
  • o ustalenie  istnienia stosunku pracy.

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miast: Gorlice, Grybów, Bobowa, Biecz

oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy