ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

W związku z dążeniem do doskonalenia jakości obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Gorlicach, zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe udzielenie informacji na temat stopnia satysfakcji ze sposobu realizacji naszych zadań. Wyrażone w ankiecie opinie są dla nas bardzo cenne i posłużą wyłącznie planowaniu dalszego doskonalenia procesu rozwoju obłsugi interesanta.

 1. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez Sąd Rejonowy w Gorlicach?

 2. Komórka organizacyjna przez którą był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:

 3. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolany/a z jakości obsługi świadczonej w Sądzie w zakresie:

  • szybka i sprawna obsługa:

  • możliwość uzyskania informacji telefonicznej bądź pocztą elektroniczną na temat etapu, na jakim znajduje się sprawa:

  • staranność pracowników:

  • uprzejmość i kultura osobista:

  • poziom wiedzy pracowników umożliwiający udzielenie wyczerpującej odpowiedzi:

  • czytelność wzorów, druków oraz jasność i zrozumiałość udzielanych instrukcji do ich wypełnienia:

 4. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani został/a błędnie poinformowany/a przez pracownika Sądu?

  Jeśli zaznaczono TAK, proszę wskazać Komórkę, w której udzielono błędnej informacji:

 5. Jak ocenia Pan/Pani ogólnie poziom obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Gorlicach?

 6. Czy oczekuje Pan/Pani od pracownika Sądu porady prawnej?

 7. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Sąd?

 8. Punkty od 1 do 6 są obowiązkowe.