ZARZĄDZENIE

 

Sygn. akt III Nsm 272/16

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                          Dnia  28 marca 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorlicach    III Wydział  Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

 

Przewodniczący: SSR Renata Szlanta

Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kania

 

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Gorlicach

 

na rozprawie

sprawy z wniosku Żanety Kowalczyk 

przy uczestnictwie  Veysela Simsek

 

o zmianę wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej władzy rodzicielskiej nad małoletnim Kemalem Simsek

 

 

zarządza

 

     na zasadzie art. 144 kpc w zw. z 510 par 2 kpc i 13 par 2 kpc

 

    I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Veysela Simsek  kuratora w osobie  adwokata Eweliny Kmiecik  prowadzącej  Kancelarię Adwokacką  w Gorlicach przy ulicy Bieckiej 10/4 celem podjęcia obrony jego  praw

    II. publiczne ogłoszenie w budynku sądowym zarządzenia o ustanowieniu kuratora przez okres 1 miesiąca

   III. uzależnić skuteczność zarządzenia  od jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorlicach przez okres 1 miesiąca     

                                                    

                                                    

                                                                                              SSR Renata Szlanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
akt