II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału


SSR Jerzy Augustyn

 

Kierownik Sekretariatu

 

Zofia Berkowicz

 

Infolinia

801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)  lub

12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

Tel: (18) 35-51-135

 

e-mail: wydzialkarny@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa :

Sąd Rejonowy Wydział II Karny:

- orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,

- rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie,

-  orzeka w postępowaniach dotyczących wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże Sąd, chyba, że ustawa stanowi inaczej,

- orzeka w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji; o wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,

- orzaeka w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,

- orzeka w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,

- orzeka w sprawach o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, czyli te w których prowadzone było dochodzenie.

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miast: Gorlice, Grybów, Bobowa, Biecz

oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie

 

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny