OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą akt I Ns 436/16 w sprawie  z wniosku Czesławy Król  o złożenie świadczenia do depozytu sądowego Sąd Rejonowy w Gorlicach postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. zezwolił wnioskodawczyni na złożenie do depozytu sądowego  kwoty 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Dominikowicach, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą nr NS1G/00000999/1 z zastrzeżeniem że kwota ta ma zostać wydana wierzycielowi uprawnionemu  z tytułu w/w hipoteki na nieruchomości. Wobec powyższego wzywa się uprawnionego wierzyciela do odbioru depozytu

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
akt