OGŁOSZENIE

„Sygn. akt I Ns 747/16

OGŁOSZENIE

       W Sądzie Rejonowym w Gorlicach, Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 747/16 został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po zmarłym dnia 21.08.2016r. spadkodawcy Zdzisławie Szura nr PESEL 52081316594, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Wola Łużańska 86, 38-322 Łużna. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. 

 

Gorlice, dnia 22.05.2017r.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
akt