OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns  225/17

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Michalaku, PESEL 47051520352, ostatnio stale zamieszkałym w Nowicy 48, 38-315 Uście Gorlickie, zmarłym w dniu 13 stycznia 2013 r. Sąd poucza, że spadkobiercy zmarłego, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
akt