OGŁOSZENIE

„Sygn. akt I Ns 350/17

OGŁOSZENIE

       W Sądzie Rejonowym w Gorlicach, Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 350/17 został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po zmarłym dnia 25.05.2016r. spadkodawcy Kazimierzu Mruk nr PESEL 40012512173, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Moszczenica 513, 38-321 Moszczenica. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”. 

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
Akt