OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się po sygn. I Ns 86/17 postępowanie z wniosku Marcina Cieśli o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Ligęza, córce Ludwika i Tekli, zmarłej w dniu 30 grudnia 2016r. w Gorlicach, ostatnio stale zamieszkałej w Łużnej. Wzywa się wszystkich jej spadkobierców lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia ich w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
Akt