OGŁOSZENIE

Ogłoszenie I Ns 89/16

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach sygn. akt I Ns 89/16 toczy się sprawa z wniosku Stanisławy Miareckiej o uwłaszczenie działek ewidencyjnych położonych w Szymbarku, gm. Gorlice, o nr 1703/1, o pow. 6,1392 ha, powstałej z działki nr 413/1, o nr 1682/2, o pow. 1,4165 ha powstałej z działki nr 413/2, o nr 1704/1, o pow. 0,3898 ha powstałej z działki nr 413/2. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawczyni Stanisławy Miareckiej. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego  ogłoszenia  zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia.

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
akt