Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w GorlicachAktualności

Konkurs

PREZES SĄDU REJONOWEGO W GORLICACH

- na podstawie art.155a par. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zm./ w zw. z par. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10. 2013 r. - w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego/ Dz.U. z 2013 r. poz. 1228/

O g ł a s z a

KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM

W  GORLICACH

Miejsce pracy :                          Sad Rejonowy w Gorlicach

Oznaczenie Konkursu :            A/k- 1100- 11/14

Liczba stanowisk:                     1 stanowisko asystenta sędziego w wymiarze  1 etatu

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału   SSR Magdalena Penar   Kierownik Sekretariatu   Halina Zabierowska   Tel: (18) 35-51-130   e-mail: [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Gorlicach jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Gorlicach
Ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

tel. 18 355 11 00
fax 18 355 11 18

 

 

 

 

kierownikadministracyjny@gorlice.sr.gov.pl

Jednostka Nadrzędna